Här pub­liceras inlägg från vår Twit­ter sida

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Vad innebär “bosät­tningsstat­sprincipen” inom den inter­na­tionel­la skat­terät­ten? #mdhbsk19

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Vad innebär ett så kallat “plen­imål” i HFD? #mdhbsk19

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Inte tillåtet att ombil­da enskild fir­ma till aktiebo­lag retroak­tivt. #mdhbsk19

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Lyc­ka till på sem­i­na­r­i­et, även idag. #mdhbsk19

Load More…
Stäng meny