Här pub­liceras inlägg från vår Twit­ter sida

Ques­tion to Busi­ness Law Stu­dents – Why is it impor­tant to know in which income bas­ket a spe­cif­ic income belong. #mdhlaw-21

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Med bra struk­tur i upp­ställ­nin­gen hanteras kvit­tningsre­gler­na i 48:20 IL på rätt sätt. #mdhbskvt21

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt — – Var­för blir mar­gin­al­skat­te­ef­fek­ten i kap­i­tal ibland 21% istäl­let för 30%? #mdhbskvt21

Load More…