Här pub­liceras inlägg från vår Twit­ter sida

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Är anal­o­g­is­lut tillåtet i sven­sk skat­terätt? #mdhbsk20

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Skat­teplaner­ing enskil­da näringsid­kare: Tågord­nin­gen är R, P, E #mdhbsk20

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Förk­lara skill­naden mel­lan avskrivn­ing enligt plan och utöver plan #mdhbsk20

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Värder­ingsre­gler­na i BR är avgörande för resul­tatet i RR! #mdhbsk20

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Med bra struk­tur i upp­ställ­nin­gen hanteras kvit­tningsre­gler­na i 48:20 IL på rätt sätt. #mdhbsk20

Load More…