Tack för din anmälan till ett JKF-Webi­na­ri­um.

Du kom­mer inom kort att erhål­la ett mail med en länk till Webi­na­ri­et.

 

Om du har några frå­gor, vän­li­gen kon­tak­ta oss.

JKF UTBILDNING AB
Box 10049
7201 10  VÄSTERÅS
Tele­fon: 021–18 07 54
mail: info@jkf.se

Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.