Schema Webinarie-dagar

Till Schema JKF-Webinarium
Till Schema GRATIS Webinarium

Förbättra lönsamheten i företaget — med hjälp av kunskaper i juridik

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överenskommelse

1 dag

5 900 kr

Info

Indi­vidu­ellt Webinarium
Tid: efter överenskommelse
1 dag
5 900 kr
Info

Förbättra lönsamheten i företaget — med hjälp av kunskaper i ekonomi

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överenskommelse

1 dag

5 900 kr

Info

Indi­vidu­ellt Webinarium
Tid: efter överenskommelse
1 dag
5 900 kr
Info

Styrelsearbete i aktiebolag — juridik och ekonomi

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överenskommelse

1 dag

5 900 kr

Info

Indi­vidu­ellt Webinarium
Tid: efter överenskommelse
1 dag
5 900 kr
Info

Affärsjuridik för styrelse och VD i aktiebolag

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överenskommelse

1 dag

5 900 kr

Info

Indi­vidu­ellt Webinarium
Tid: efter överen­skom­melse
1 dag
5 900 kr
Info

Företagsekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överenskommelse

1 dag

5 900 kr

Info

Indi­vidu­ellt Webinarium
Tid: efter överen­skom­melse
1 dag
5 900 kr
Info

Affärsjuridik och ekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överenskommelse

2 dagar

10 800 kr

Info

Indi­vidu­ellt Webinarium
Tid: efter överenskommelse
2 dagar
10 800 kr
Info

Affärsjuridik och Beskattningsrätt för styrelse och VD i aktiebolag

Stock­holm

3–4 mars 2020

2 dagar

19 750 kr

Stängd

Stock­holm

12–13 okto­ber 2021

2 dagar

19 750 kr

Info och anmälan

Stock­holm
3–4 mars 2020
2 dagar
19 750 kr
Stängd

Stock­holm
12–13 okto­ber 2021
2 dagar
19 750 kr
Info och anmälan

Entreprenadjuridik

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överenskommelse

1 dag

5 900 kr

Info

Indi­vidu­ellt Webinarium
Tid: efter överenskommelse
1 dag
5 900 kr
Info

Avtalsrätt

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överenskommelse

1 dag

5 900 kr

Info

Indi­vidu­ellt Webinarium
Tid: efter överenskommelse
1 dag
5 900 kr
Info

Beskattning fåmansföretag

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överenskommelse

1 dag

5 900 kr

Info

Indi­vidu­ellt Webinarium
Tid: efter överenskommelse
1 dag
5 900 kr
Info

Beskattning enskild näringsidkare

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överenskommelse

1 dag

5 900 kr

Info

Indi­vidu­ellt Webinarium
Tid: efter överenskommelse
1 dag
5 900 kr
Info

Till Schema JKF-Webinarium
Till Schema GRATIS Webinarium