Schema Webinarie-dagar

Förbättra lönsamheten i företaget — med hjälp av kunskaper i juridik

Webi­na­ri­um

21 april 2020

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
31 mars 2020
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Förbättra lönsamheten i företaget — med hjälp av kunskaper i ekonomi

Webi­na­ri­um

5 maj 2020

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
27 feb­ru­ari 2020
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Styrelsearbete i aktiebolag — juridik och ekonomi

Webi­na­ri­um

29 augusti 2019

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

14 okto­ber 2019

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

21 feb­ru­ari 2020

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

14 maj 2020

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
29 augusti 2019
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
14 okto­ber 2019
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
21 feb­ru­ari 2020
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Webi­na­ri­um
14 maj 2020
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Affärsjuridik för styrelse och VD i aktiebolag

Webi­na­ri­um

12 novem­ber 2019

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

23 april 2020

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
12 novem­ber 2019
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
23 april 2020
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Företagsekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

Webi­na­ri­um

13 novem­ber 2019

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

24 april 2020

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
13 novem­ber 2019
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
24 april 2020 
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Affärsjuridik och ekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

Webi­na­ri­um

12–13 novem­ber 2019

2 dagar

10 800 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

23–24 april 2020

2 dagar

10 800 kr

Webi­na­ri­um
12–13 novem­ber 2019
2 dagar
10 800 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
23–24 april 2020 
2 dagar
10 800 kr
Info och anmälan

Affärsjuridik och Beskattningsrätt för styrelse och VD i aktiebolag

Stock­holm

3–4 mars 2020

2 dagar

19 750 kr

Stängd

Stock­holm

15–16 sep­tem­ber 2020

2 dagar

19 750 kr

Stock­holm
21–22 maj 2019 
2 dagar
19 750 kr
Stängd

Stock­holm
22–23 okto­ber 2019
2 dagar
19 750 kr
Stängd

Entreprenadjuridik

Webi­na­ri­um

26 sep­tem­ber 2019

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

17 okto­ber 2019

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

23 jan­u­ari 2020

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

7 maj 2020

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
26 sep­tem­ber 2019 
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
17 okto­ber 2019
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
23 jan­u­ari 2020 
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
7 maj 2020 
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Avtalsrätt

Webi­na­ri­um

5 sep­tem­ber 2019

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

2 april 2020

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
5 sep­tem­ber 2019
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
2 april 2020
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Beskattning fåmansföretag

Webi­na­ri­um

24 sep­tem­ber 2019

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

21 okto­ber 2019

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

12 mars 2020

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

8 april 2020

1 dag

5 900 kr

Info och anmälan

Webi­na­ri­um
24 sep­tem­ber 2019 
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
21 okto­ber 2019
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
12 mars 2020
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Webi­na­ri­um
8 april 2020 
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Beskattning enskild näringsidkare

Webi­na­ri­um

25 sep­tem­ber 2019

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

28 okto­ber 2019

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

19 mars 2020

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

14 april 2020

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
25 sep­tem­ber 2019 
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
28 okto­ber 2019
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
19 mars 2020
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Webi­na­ri­um
14  april 2020 
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Styrelsearbete i bostadsrättsförening

Webi­na­ri­um

1 okto­ber 2019

1 dag

4 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

9  juni 2020

1 dag

4 900 kr

Västerås
1 okto­ber 2019
1 dag
4 900 kr
Stängd

Västerås
9 juni 2020 
1 dag
4 900 kr
Info och anmälan

Stäng meny