Schema Webinarie-dagar

Förbättra lönsamheten i företaget — med hjälp av kunskaper i juridik

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överen­skom­melse

1 dag

5 900 kr

Indi­vidu­ellt Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse
1 dag
5 900 kr
Info

Förbättra lönsamheten i företaget — med hjälp av kunskaper i ekonomi

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överen­skom­melse

1 dag

5 900 kr

Indi­vidu­ellt Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse
1 dag
5 900 kr
Info

Styrelsearbete i aktiebolag — juridik och ekonomi

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överen­skom­melse

1 dag

5 900 kr

Indi­vidu­ellt Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse
1 dag
5 900 kr
Info

Affärsjuridik för styrelse och VD i aktiebolag

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överen­skom­melse

1 dag

5 900 kr

Indi­vidu­ellt Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse

1 dag
5 900 kr
Info

Företagsekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överen­skom­melse

1 dag

5 900 kr

Indi­vidu­ellt Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse
1 dag
5 900 kr
Info

Affärsjuridik och ekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överen­skom­melse

2 dagar

10 800 kr

Indi­vidu­ellt Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse
2 dagar
10 800 kr
Info

Affärsjuridik och Beskattningsrätt för styrelse och VD i aktiebolag

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överen­skom­melse

2 dagar

11 800 kr

Stock­holm
3–4 mars 2020
2 dagar
19 750 kr
Stängd

Stock­holm
12–13 okto­ber 2021
2 dagar
19 750 kr
Info och anmälan

Entreprenadjuridik

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överen­skom­melse

1 dag

5 900 kr

Indi­vidu­ellt Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse
1 dag
5 900 kr
Info

Avtalsrätt

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överen­skom­melse

1 dag

5 900 kr

Indi­vidu­ellt Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse
1 dag
5 900 kr
Info

Beskattning fåmansföretag

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överen­skom­melse

1 dag

5 900 kr

Info

Indi­vidu­ellt Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse
1 dag
5 900 kr
Info

Beskattning enskild näringsidkare

Indi­vidu­ellt Webinarium

Tid:
efter överen­skom­melse

1 dag

5 900 kr

Indi­vidu­ellt Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse
1 dag
5 900 kr
Info