Schema föreläsningar

Styrelsearbete i aktiebolag — juridik och ekonomi

Stock­holm

18 feb­ru­ari 2019

1 dag

6 800 kr

Stängd

Västerås

14 maj 2019

1 dag

6 800 kr

Stock­holm

28 augusti 2019

1 dag

6 800 kr

Göte­borg

14 okto­ber 2019

1 dag

6 800 kr

Stock­holm
18 feb­ru­ari 2019 
1 dag
6 800 kr
Stängd

Västerås
14 maj 2019
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Stock­holm
28 augusti 2019
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Göte­borg
14 okto­ber 2019
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Affärsjuridik för styrelse och VD i aktiebolag

Stock­holm

29 april 2019

1 dag

7 800 kr

Stock­holm

29 okto­ber 2019

1 dag

7 800 kr

Stock­holm
29 april 2019 
1 dag
7 800 kr
Info och anmälan

Stock­holm
29 okto­ber 2019
1 dag
7 800 kr
Info och anmälan

Företagsekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

Stock­holm

15 maj 2019

1 dag

6 800 kr

Västerås

24 sep­tem­ber 2019

1 dag

6 800 kr

Stock­holm
15 maj 2019 
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Västerås
24 sep­tem­ber 2019
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Affärsjuridik och ekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

Stock­holm

24–25 april 2019

2 dagar

14 600 kr

Stock­holm

12–13 novem­ber 2019

2 dagar

14 600 kr

Stock­holm
24–25 april 2019 
2 dagar
14 600 kr
Info och anmälan

Stock­holm
12–13 novem­ber 2019
2 dagar
14 600 kr
Info och anmälan

Affärsjuridik och Beskattningsrätt för styrelse och VD i aktiebolag

Stock­holm

21–22 maj 2019

2 dagar

19 750 kr

Stock­holm

22–23 okto­ber 2019

2 dagar

19 750 kr

Stock­holm
21–22 maj 2019 
2 dagar
19 750 kr
Info och anmälan

Stock­holm
22–23 okto­ber 2019
2 dagar
19 750 kr
Info och anmälan

Entreprenadjuridik

Stock­holm

23 jan­u­ari 2019

1 dag

6 800 kr

Stängd

Västerås

7 maj 2019

1 dag

6 800 kr

Stock­holm

16 sep­tem­ber 2019

1 dag

6 800 kr

Västerås

17 okto­ber 2019

1 dag

6 800 kr

Stock­holm
23 jan­u­ari 2019 
1 dag
6 800 kr
Stängd

Västerås
7 maj 2019 
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Stock­holm
16 sep­tem­ber 2019 
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Västerås
17 okto­ber 2019
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Avtalsrätt

Västerås

11 feb­ru­ari 2019

1 dag

6 800 kr

Stängd

Stock­holm

5 sep­tem­ber 2019

1 dag

6 800 kr

Västerås
11 feb­ru­ari 2019 
1 dag
6 800 kr
Stängd

Stock­holm
5 sep­tem­ber 2019
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Beskattning fåmansföretag

Stock­holm

21 jan­u­ari 2019

1 dag

6 800 kr

Stängd

Stock­holm

9 april 2019

1 dag

6 800 kr

Stock­holm

22 augusti 2019

1 dag

6 800 kr

Västerås

21 okto­ber 2019

1 dag

6 800 kr

Stock­holm
21 jan­u­ari 2019 
1 dag
6 800 kr
Stängd

Stock­holm
9 april 2019 
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Stock­holm
22 augusti 2019 
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Västerås
21 okto­ber 2019
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Beskattning enskild näringsidkare

Stock­holm

28 jan­u­ari 2019

1 dag

6 800 kr

Stängd

Stock­holm

11 april 2019

1 dag

6 800 kr

Västerås

26 augusti 2019

1 dag

6 800 kr

Stock­holm

28 okto­ber 2019

1 dag

6 800 kr

Stock­holm
28 jan­u­ari 2019 
1 dag
6 800 kr
Stängd

 

Stock­holm
11 april 2019 
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Västerås
26 augusti 2019 
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Stock­holm
28 okto­ber 2019
1 dag
6 800 kr
Info och anmälan

Styrelsearbete i bostadsrättsförening

Västerås

20  maj 2019

1 dag

5 800 kr

Västerås

2 sep­tem­ber 2019

1 dag

5 800 kr

Västerås
20 maj 2019 
1 dag
5 800 kr
Info och anmälan

Västerås
2 sep­tem­ber 2019
1 dag
5 800 kr
Info och anmälan

Stäng meny