Schema Webinarie-dagar

Förbättra lönsamheten i företaget — med hjälp av kunskaper i juridik

Webi­na­ri­um

10 maj 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
10 maj 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Förbättra lönsamheten i företaget — med hjälp av kunskaper i ekonomi

Webi­na­ri­um

24 maj 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
24 maj 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Styrelsearbete i aktiebolag — juridik och ekonomi

Webi­na­ri­um

21 sep­tem­ber 2020

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

11 maj 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um

13 sep­tem­ber 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
21 sep­tem­ber 2020
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
11 maj 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Webi­na­ri­um
13 sep­tem­ber 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Affärsjuridik för styrelse och VD i aktiebolag

Webi­na­ri­um

3 novem­ber 2020

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

18  maj 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um

28 sep­tem­ber 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
3 novem­ber 2020
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
18 maj 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Webi­na­ri­um
28 sep­tem­ber 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Företagsekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

Webi­na­ri­um

4 novem­ber 2020

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

19 maj 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um

29 sep­tem­ber 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
4 novem­ber 2020
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
19 maj 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Webi­na­ri­um
29 sep­tem­ber 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Affärsjuridik och ekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

Webi­na­ri­um

3–4 novem­ber 2020

2 dagar

10 800 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

18–19 maj 2021

2 dagar

10 800 kr

Webi­na­ri­um

28–29 sep­tem­ber 2021

2 dagar

10 800 kr

Webi­na­ri­um
3–4 novem­ber 2020
2 dagar
10 800 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
28–29 sep­tem­ber 2021
2 dagar
10 800 kr
Info och anmälan

Webi­na­ri­um
18–19 maj 2021
2 dagar
10 800 kr
Info och anmälan

Affärsjuridik och Beskattningsrätt för styrelse och VD i aktiebolag

Stock­holm

3–4 mars 2020

2 dagar

19 750 kr

Stängd

Stock­holm

12–13 okto­ber 2021

2 dagar

19 750 kr

Stock­holm
3–4 mars 2020
2 dagar
19 750 kr
Stängd

Stock­holm
12–13 okto­ber 2021
2 dagar
19 750 kr
Info och anmälan

Entreprenadjuridik

Webi­na­ri­um

25 augusti 2020

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

15 okto­ber 2020

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

6 april 2021

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

2 juni 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um

24 augusti 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um

11 okto­ber 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
25 augusti 201
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
15 okto­ber 2020
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
6 april 2021
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
2 juni 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Webi­na­ri­um
24  augusti 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Webi­na­ri­um
11 okto­ber 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Avtalsrätt

Webi­na­ri­um

8 sep­tem­ber 2020

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

4 maj 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um

20 sep­tem­ber 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
8 sep­tem­ber 2020
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
4 maj 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Webi­na­ri­um
20 sep­tem­ber 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Beskattning fåmansföretag

Webi­na­ri­um

28 okto­ber 2020

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

21 april 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um

27 okto­ber 2021

1 dag

5 900 kr

Info och anmälan

Webi­na­ri­um
28 okto­ber 2020
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
21 april 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Webi­na­ri­um
27 okto­ber 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan

Beskattning enskild näringsidkare

Webi­na­ri­um

26 okto­ber 2020

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

12 april 2021

1 dag

5 900 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

25 okto­ber 2021

1 dag

5 900 kr

Webi­na­ri­um
26 okto­ber 2020
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
12 april 2021
1 dag
5 900 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
25 okto­ber 2021
1 dag
5 900 kr
Info och anmälan