Schema JKF-Webinarium

Avtalsrätt — JKF-Webinarium

Webi­na­ri­um

2 okto­ber 2019

kl 09–12

1 995 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

7 april 2020

kl 09–12

1 995 kr

Webi­na­ri­um
2 okto­ber 2019
kl 09–12
1 995 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
7 april 2020 
kl 09–12
1 995 kr
Info och anmälan

Styrelsearbete i aktiebolag — juridik

Webi­na­ri­um

8 okto­ber 2019

kl 10–12

1 995 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

6 april 2020

kl 10–12

1 995 kr

Webi­na­ri­um
8 okto­ber 2019
kl 10–12
1 995 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
6 april 2020 
kl 10–12
1 995 kr
Info och anmälan

Styrelsearbete i aktiebolag — organisation

Webi­na­ri­um

15 okto­ber 2019

kl 09–11

1 995 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

4 maj 2019

kl 13–15

1 995 kr

Webi­na­ri­um
15 okto­ber 2019
kl 09–11
1 995 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
4 maj 2019 
kl 13–15
1 995 kr
Info och anmälan

Styrelsearbete i aktiebolag — ekonomi

Webi­na­ri­um

24 okto­ber 2019

kl 09–11

1 995 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

11 maj 2020

kl 09–11

1 995 kr

Webi­na­ri­um
24 okto­ber 2019
kl 09–11
1 995 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
11 maj 2020 
kl 09–11
1 995 kr
Info och anmälan

Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar — juridik

Webi­na­ri­um

3 sep­tem­ber 2019

kl 18–20

1 495 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

15 juni 2020

kl 18–20

1 495 kr

Webi­na­ri­um
3 sep­tem­ber 2019
kl 18–20
1 495 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
15 juni 2020 
kl 18–20
1 495 kr
Info och anmälan

Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar — organisation

Webi­na­ri­um

12 sep­tem­ber 2019

kl 18–20

1 495 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

22 juni 2020

kl 18–20

1 495 kr

Webi­na­ri­um
12 sep­tem­ber 2019
kl 18–20
1 495 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
22 juni 2020 
kl 18–20
1 495 kr
Info och anmälan

Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar — ekonomi

Webi­na­ri­um

19 sep­tem­ber 2019

kl 18–20

1 495 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

25 juni 2020

kl 18–20

1 495 kr

Webi­na­ri­um
19 sep­tem­ber 2019
kl 18–20
1 495 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
25 juni 2020 
kl 18–20
1 495 kr
Info och anmälan

Stäng meny