Schema JKF-Webinarium

Avtalsrätt — JKF-Webinarium

Webi­na­ri­um

2 okto­ber 2019

kl 09–12

1 995 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

14 september2020

kl 09–12

1 995 kr

Webi­na­ri­um
2 okto­ber 2019
kl 09–12
1 995 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
14 sep­tem­ber 2020 
kl 09–12
1 995 kr
Info och anmälan

Styrelsearbete i aktiebolag — juridik

Webi­na­ri­um

8 okto­ber 2019

kl 10–12

1 995 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

12 okto­ber 2020

kl 10–12

1 995 kr

Webi­na­ri­um
8 okto­ber 2019
kl 10–12
1 995 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
12 okto­ber 2020 
kl 10–12
1 995 kr
Info och anmälan

Styrelsearbete i aktiebolag — organisation

Webi­na­ri­um

15 okto­ber 2019

kl 09–11

1 995 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

22 okto­ber 2020

kl 10–12

1 995 kr

Webi­na­ri­um
15 okto­ber 2019
kl 09–11
1 995 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
22 okto­ber 2020
kl 10–12
1 995 kr
Info och anmälan

Styrelsearbete i aktiebolag — ekonomi

Webi­na­ri­um

24 okto­ber 2019

kl 09–11

1 995 kr

Stängd

Webi­na­ri­um

5  okto­ber 2020

kl 10–12

1 995 kr

Webi­na­ri­um
24 okto­ber 2019
kl 09–11
1 995 kr
Stängd

Webi­na­ri­um
5  okto­ber 2020 
kl 09–11
1 995 kr
Info och anmälan