Schema JKF-Webinarium

Avtalsrätt — JKF-Webinarium

Webi­na­ri­um

Tid:
efter överen­skom­melse

kl 09–12

1 995 kr

Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse
kl 09–12
1 995 kr
Info

Styrelsearbete i aktiebolag — juridik

Webi­na­ri­um

Tid:
efter överen­skom­melse

kl 10–12

1 995 kr

Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse
kl 10–12
1 995 kr
Info

Styrelsearbete i aktiebolag — organisation

Webi­na­ri­um

Tid:
efter överen­skom­melse

kl 10–12

1 995 kr

Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse
kl 10–12
1 995 kr
Info

Styrelsearbete i aktiebolag — ekonomi

Webi­na­ri­um

Tid:
efter överen­skom­melse

kl 10–12

1 995 kr

Webi­na­ri­um
Tid: efter överen­skom­melse
kl 09–11
1 995 kr
Info