Kur­san­mälan:
Styrelsear­bete i bostad­srätts­föreningar, ekono­mi — Webi­na­ri­um
Kur­spris:
1 495 exkl moms
kurstillfälle:

Jag har läst och god­kän­ner de allmän­na vil­lko­ren och integritet­spol­i­cyn.


Allmän­na vil­lkor

Integritet­spol­i­cy