Kur­san­mälan:
Styrelsear­bete i bostad­srätts­föreningar, ekono­mi — Webinarium
Kur­spris:
1 495 exkl moms
kurstillfälle: 

    Jag har läst och god­kän­ner de allmän­na vil­lko­ren och integritetspolicyn.


    Allmän­na vil­lkor

    Integritet­spol­i­cy