Kur­san­mälan: Styrelsear­bete i bostad­srätts­föreningar

Kur­spris: 4 900 kr exkl moms. 

Belop­pet fak­tur­eras före­taget.
Betal­ningsvil­lkor: 30 dagar net­to, dock senast dagen före kursstart.

Stäng meny