Kur­san­mälan:
Styrelsear­bete i aktiebo­lag, juridik — Webinarium
Kur­spris:
1 995 kr exkl moms.

Belop­pet fak­tur­eras före­taget, betal­ningsvil­lkor 30 dagar net­to, dock senast dagen före kursstart.

Välj kurstillfälle:

    Jag har läst och god­kän­ner de allmän­na vil­lko­ren och integritetspolicyn.


    Allmän­na vil­lkor

    Integritet­spol­i­cy