Kur­san­mälan: För­bät­tra lön­samheten i före­taget – med hjälp av kun­skaper i ekonomi

Kur­spris: 5 900 kr exkl moms.

Belop­pet fak­tur­eras före­taget.
Betal­ningsvil­lkor: 30 dagar net­to, dock senast dagen före kursstart.