Kur­san­mälan: Före­tagsekono­mi för styrelse och VD i aktiebo­lag

Kur­spris: 5 900 kr exkl moms. 

Belop­pet fak­tur­eras före­taget.
Betal­ningsvil­lkor: 30 dagar net­to, dock senast dagen före kursstart.