Kur­san­mälan:
Fort­sät­tning på e‑learning kursen:  Före­tagsekono­mi för styrelse och VD i aktiebolag

Kur­spris:
5 800 kr exkl moms.

Belop­pet fak­tur­eras före­taget.
Betal­ningsvil­lkor 30 dagar net­to, dock senast dagen före kursstart.

Kursen öpp­nas så snart betal­ning erhållits.

Om Du vill få åtkomst till kursen direkt, vän­li­gen beta­la med kort eller via PayPal.