Kur­san­mälan:
Fort­sät­tning på e-learn­ing kursen:  Före­tagsekono­mi för styrelse och VD i aktiebo­lag

Kur­spris:
5 800 kr exkl moms.

Belop­pet fak­tur­eras före­taget, betal­ningsvil­lkor 30 dagar net­to, dock senast dagen före kursstart.

Kursen öpp­nas så snart betal­ning erhål­lits.
Om Du vill fort­sät­ta kursen direkt, vän­li­gen beta­la med kort eller via Pay­Pal.

 

Vän­li­gen fyll i nedanstående uppgifter:

Jag har läst och god­kän­ner de allmän­na vil­lko­ren och integritet­spol­i­cyn.

Allmän­na vil­lkor

Integritet­spol­i­cy

 

 

Stäng meny