Kur­san­mälan: Affärsjuridik och ekono­mi för styrelse och VD i aktiebo­lag

Kur­spris för 2 Webi­na­rie-dagar: 10 800 kr exkl moms. 

Belop­pet fak­tur­eras före­taget.
Betal­ningsvil­lkor: 30 dagar net­to, dock senast dagen före kursstart.