Kur­san­mälan: Affärsjuridik och Beskat­tningsrätt

Kur­spris: 19 750 kr exkl moms. 

Belop­pet fak­tur­eras före­taget.
Betal­ningsvil­lkor: 30 dagar net­to, dock senast dagen före kursstart.