JKF UTBILDNING AB
Box 10049, 720 10  VÄSTERÅS

Besök­sadress efter överen­skom­melse: Ban­gatan 25, Västerås

Org nr 55 65 51–7843
Säte: Västerås
Bank­giro: 5223–3707
Mom­sreg­istrerings nr: SE556551784301

Kris­ter Frost, cv
Tel:       021–18 07 54
Mobil: 0705–18 07 54

E-post: info@jkf.se
Hem­sida: www.jkf.se
Blogg: JKF Blogg
Twit­ter: JKFUTBILDNING (T)
Face­book sida: JKF UTBILDNING (F)
YouTube: JKF UTBILDNING (YT)
Insta­gram: JKF UTBILDNING (I)
Pin­ter­est: JKF UTBILDNING
JKF Mötes­rum. JKF Mötes­rum

Integritet­spol­i­cy: Integritet­spol­i­cy

Kon­tak­ta oss:

Ditt namn (oblig­a­torisk)

Din epost (oblig­a­torisk)

Ämne

Ditt med­de­lande

Stäng meny