Kontakta oss:

JKF UTBILDNING AB
Box 10049
720 10  VÄSTERÅS
Tele­fon: 021–18 07 54
E‑post: info@jkf.se
JKF Mötes­rum: JKF Mötes­rum

Besök­sadress efter överen­skom­melse: Ban­gatan 25, Västerås

Org nr 55 65 51–7843
Säte: Västerås
Bank­giro: 5223–3707
Mom­sreg­istrerings nr: SE556551784301

Hem­sida: www.jkf.se

Följ oss på sociala medi­er:
Blogg: JKF Blogg
Twit­ter: JKFUTBILDNING
Face­book sida: JKF UTBILDNING
YouTube: JKF UTBILDNING
Insta­gram: JKF UTBILDNING
Pin­ter­est: JKF UTBILDNING
Linkedin: JKF UTBILDNING