Vi har plock­at bort Dig från vår mail­lista och vill pas­sa på att tac­ka för den tid du prenu­mer­erat på JKF-Time Boost.

Om Du ångrat Dig och åter vill få våra tips och råd om hur Du kan bli effek­ti­vare både på job­bet och privat,
klic­ka här för att prenu­mer­era på våra uts­kick.

Med vän­lig hälsning
Kris­ter Frost