Här pub­liceras inlägg från vår Face­book sida


11 hours ago

JKF UTBILDNING

www.youtube.com/watch?v=h_L-VBV0rqc&t=6s

View on Face­book

4 days ago

JKF UTBILDNING

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt — Tre inkom­st­slag i per­sonbeskat­tnin­gen. Var­för är de vik­ti­ga gräns­dragningar? #mdhbsk19

View on Face­book

7 days ago

JKF UTBILDNING

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Beskriv skill­naden mel­lan begrep­pen “för­fat­tning” och “lag” #mdhbsk19

View on Face­book

1 week ago

JKF UTBILDNING

youtu.be/HHd_FUspYfA

View on Face­book

2 weeks ago

JKF UTBILDNING

youtu.be/MqG0iVFj9NM

View on Face­book
Stäng meny