Här pub­liceras inlägg från vår Face­book sida


7 hours ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt beskat­tningsrätt – Vad innebär åter­läg­gnin­gen i näringsverk­samhet vid försäljn­ing av närings­fastighet. #mdubskht22 See MoreSee Less
View on Facebook

1 day ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Nu finns tre max­imire­gler för fåmans­före­ta­gare, att beak­ta. #mdubskht22 See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Kval­i­fi­cer­ad andel, vad innebär det för fåmans­före­tagsä­gare. #mdubskht22 See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Vad innebär den så kallade ”kon­cern-fål­lan” inom före­tags­beskat­tnin­gen? #mdubskht22 See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Är anal­o­g­is­lut tillåtet i sven­sk skat­terätt? #mdubskht22 See MoreSee Less
View on Facebook