Här pub­liceras inlägg från vår Face­book sida


2 days ago 

JKF UTBILDNING
Ques­tion to Busi­ness Law Stu­dents – Why is it impor­tant to know in which income bas­ket a spe­cif­ic income belong. #mdhlaw-21
View on Facebook

3 days ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Med bra struk­tur i upp­ställ­nin­gen hanteras kvit­tningsre­gler­na i 48:20 IL på rätt sätt. #mdhbskvt21
View on Facebook

4 days ago 

JKF UTBILDNING
Ques­tion to Busi­ness Law Stu­dents – Explain what a “Cre­ative Com­mons License” is. #mdhlaw-21
View on Facebook

6 days ago 

JKF UTBILDNING
Ques­tion to Busi­ness Law Stu­dents – What does “Par­al­lel Import” with­in EU mean? #mdhlaw-21
View on Facebook

1 week ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – I vilket inkom­st­slag beskat­tas hob­byinkom­ster? #mdhbskvt21
View on Facebook