Här pub­liceras inlägg från vår Face­book sida


1 day ago

JKF UTBILDNING

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Vad innebär den så kallade “kon­cern-fål­lan” inom före­tags­beskat­tnin­gen? #mdhbsk18

View on Face­book

2 days ago

JKF UTBILDNING

youtu.be/ANiXi6ZECEw

View on Face­book

5 days ago

JKF UTBILDNING

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Är anal­o­g­is­lut tillåtet i sven­sk skat­terätt? #mdhbsk18

View on Face­book

6 days ago

JKF UTBILDNING

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Skat­teplaner­ing enskil­da näringsid­kare: Tågord­nin­gen är R, P, E #mdhbsk18

View on Face­book

1 week ago

JKF UTBILDNING

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt– Hur kan det bli skatt på över 300% av inkom­sten för enskild näringsid­kare? #mdhbsk18

View on Face­book
Stäng meny