Här pub­liceras inlägg från vår Face­book sida


5 months ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Vad innebär ”bosät­tningsstat­sprincipen” inom den inter­na­tionel­la skat­terät­ten? #mdhbskvt21 See MoreSee Less
View on Facebook

5 months ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Vad innebär ett så kallat ”plen­imål” i HFD? #mdhbskvt21 See MoreSee Less
View on Facebook

5 months ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Inte tillåtet att ombil­da enskild fir­ma till aktiebo­lag retroak­tivt. #mdhbskvt21 See MoreSee Less
View on Facebook

6 months ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt beskat­tningsrätt – Vad innebär åter­läg­gnin­gen i näringsverk­samhet vid försäljn­ing av närings­fastighet. #mdhbskvt21 See MoreSee Less
View on Facebook

6 months ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Nu finns tre max­imire­gler för fåmans­före­ta­gare, att beak­ta. #mdhbskvt21 See MoreSee Less
View on Facebook