Här pub­liceras inlägg från vår Face­book sida


4 hours ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Nu finns tre max­imire­gler för fåmans­före­ta­gare, att beak­ta. #mdhbskht21 See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Kval­i­fi­cer­ad andel, vad innebär det för fåmans­före­tagsä­gare. #mdhbskht21 See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Är anal­o­g­is­lut tillåtet i sven­sk skat­terätt? #mdhbskht21 See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Skat­teplaner­ing enskil­da näringsid­kare: Tågord­nin­gen är R, P, E #mdhbskht21 See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago 

JKF UTBILDNING
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Förk­lara skill­naden mel­lan avskrivn­ing enligt plan och utöver plan #mdhbskht21 See MoreSee Less
View on Facebook