Kur­san­mälan:
Affärsjuridik och Ekono­mi för styrelse och VD i aktiebo­lag
Kur­spris:
14 800 kr exkl moms.

Belop­pet fak­tur­eras före­taget, betal­ningsvil­lkor 30 dagar net­to, dock senast dagen före kursstart.

Välj kurstillfälle:

Jag har läst och god­kän­ner de allmän­na vil­lko­ren och integritet­spol­i­cyn.


Allmän­na vil­lkor

Integritet­spol­i­cy

Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.