Kur­san­mälan:
Affärsjuridik och Beskat­tningsrätt
Kur­spris:
19 750 kr exkl moms.

 

Belop­pet fak­tur­eras före­taget, betal­ningsvil­lkor 30 dagar net­to, dock senast dagen före kursstart.

Välj kurstillfälle: 

Jag har läst och god­kän­ner de allmän­na vil­lko­ren och integritet­spol­i­cyn.

Allmän­na vil­lkor

Integritet­spol­i­cy

Stäng meny