Jag Kan Förklara

Juridik & Ekonomi

Kris­ter Frost

när ni behöver en utbil­dare i juridik & ekonomi

fysiska föreläs­ningar
Webi­na­ri­er & e‑learning
fysiska föreläs­ningar
webi­na­ri­er & e‑learning
samt
affärsmod­el­ler­ing för håll­bar & lön­sam tillväxt
i samar­bete med Aux­en­tum