Kur­san­mälan vi fak­turering
Belop­pet fak­tur­eras före­taget, betal­ningsvil­lkor 30 dagar net­to, dock senast dagen före kursstart.
Belop­pen anges exk­lu­sive moms.

Kurs:

Jag har läst och god­kän­ner de allmän­na vil­lko­ren och integritet­spol­i­cyn.

Allmän­na vil­lkor Integritet­spol­i­cy